Качествени преводи и легализация

Други услуги

Агенция за преводи и легализация „СТОБИ ДД” ЕООД извършва още:

1. Корекция на преведени от вас текстове за ваши лични нужди (проверка на граматиката) – курсови работи, проекти, кореспонденция, CV на цени от 30 до 50% от цената за превод на съответния език според вида на текста (в зависимост от степента на поправките)

2. Редакция на вече преведени ваши текстове от преводач към нашата агенция – от 50 до 70% от цената за превод на съответния език според вида на текста (в зависимост от степента на промените)

3. Машинописна услуга:
– на български език – 2,00 лв. без ДДС за страница от 1800 знака;
– на чужд език – 20% от минималната цена за превод на съответния език за страница от 1800 знака

4. Копия на вече преведени текстове – 1,00 лв. без ДДС за отпечатана страница

5. Графично оформление на превода на вашия текст, доближаващо го до вида на оригинала, според възможното – увеличение от 20 до 50% на цената за превода на съответния език

6. Куриерска услуга – по договаряне

7. Заверка на документи в посолства на чужди държави в България – от 20,00 до 30,00 лв. без ДДС. Към тях се добавя и съответната такса на посолството за извършване на заверката.

8. Издаване на служебни бележки от Агенцията по акредитация (на чуждестранни студенти), удостоверяващи легитимността на конкретен ВУЗ – 20,00 лв. без ДДС

9. Превод на текстове за сайт – цената за превод на съответния език.