Качествени преводи и легализация

За нас

Преводаческа агенция „СТОБИ ДД” ЕООД извършва качествени преводи в сътрудничество с високо квалифицирани преводачи, одобрени от Министерство на външните работи да извършват преводи от/на различни световни езици.

„СТОБИ” има сериозен опит в обработването на:

 •  Лични документи
 •  Фирмена документация
 •  Бизнес кореспонденция
 •  Тръжни книжа
 •  Сертификати
 •  Юридически текстове
 •  Технически документи
 •  Медицински заключения
 •  Интернет страници
 •  Устни преводи

„СТОБИ ДД” ЕООД има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи на документи и други книжа от български на чужди езици и от чужди на български език №1769 от 14.12.2012 г.

„СТОБИ ДД“ ЕООД е регистрирана като администратор на лични данни.

Нашите предимства са:

 •  Работа в непрекъснат контакт и близко сътрудничество с клиента;
 •  Работа с професионални и опитни преводачи;
 •  Консултации с експерти в съответните сфери;
 •  Строг вътрeшен контрол;
 •  Стабилна техническа поддръжка и модерни комуникационни средства;
 •  Гъвкава ценова политика;
 •  Спазваме първоначално договорените при възлагането на поръчката срокове и абсолютна конфиденциалност.