Качествени преводи и легализация

Преводи

Писмени преводи
„СТОБИ ДД” ЕООД извършва писмени преводи на лични и фирмени документи.
Цената на превода зависи от езика, от сложността на конкретния текст и от срока за изпълнение.
Езиците са разпределени в четири езикови групи според честотата на използване.
Посочените цени са без ДДС за една страница преведен текст от 1800 знака с интервалите (което е стандартната машинописна страница по БДС – 30 реда по 60 знака).

I езикова група II езикова група III езикова група IV езикова група